Integritetspolicy

Så här använder vi din information

Medlemmar i Ipsos kunskapspanel har bjudits in att delta i en omfattande nationell forskningssatsning. Medlemmarna kan genomföra undersökningar för att lämna feedback och åsikter om en rad frågor inom politik, livsstil, reklam och andra områden, och kan bidra med andra typer av data tillsammans med andra panelmedlemmar. Aktiva panelmedlemmar får vissa förmåner i utbyte mot att de deltar i undersökningar.

Ipsos AB vanligen kallat Ipsos, (”Ipsos”, ”vi” eller “oss”), är ett företag som är registrerat enligt lagstiftningen i Sverige med nummer 556624 - 6954 och har sitt registrerade säte på Sankt Göransgatan 63, 1tr., 112 38 Stockholm. Ipsos AB ingår i Ipsos globala koncern. I den här sekretesspolicyn förklaras hur vi använder de personuppgifter som vi samlar in om dig (”paneldeltagare”, ”du” eller ”din”) när du blir medlem i Ipsos kunskapspanel (”panelen”), deltar i undersökningar eller använder panelwebbplatserna (www.ipsosknowledgepanel.com) eller mobilappen Ipsos KnowledgePanel.

1. Varför vi samlar in information från dig

Den främsta anledningen till att vi samlar in information från dig är för att genomföra marknadsundersökningar. När du blir medlem i panelen ingår vi ett avtal med dig, som omfattas av denna sekretesspolicy samt våra Villkor .

För att uppfylla detta avtal genom att bjuda in dig till lämpliga undersökningar måste vi samla in, bearbeta och använda den information som efterfrågas under rekryteringen eller som du sedan kan lägga till i din profil på webbplatsen för panelmedlemmar eller via telefonintervjuer eller profilundersökningar, eller som vi samlar in i enlighet med denna sekretesspolicy och bearbetar med automatiserade metoder. Den här informationen krävs också för att leverera eventuella belöningar och för att kontakta dig angående undersökningar. Detta förklaras också mer detaljerat i våra Villkor .

Vi samlar sedan även in information från dig baserat på ditt samtycke, i synnerhet när du antingen svarar på eventuella inbjudningar till undersökningar som vi kan skicka dig eller när vi kontaktar dig via telefon, eller som du på annat sätt tillhandahåller frivilligt. Du väljer själv om du vill svara på sådana undersökningar. Det kan också förekomma situationer där vi söker ditt vidare eller till och med uttryckliga samtycke i fall då detta är lämpligt eller obligatoriskt.

Vi samlar även in personuppgifter från dig baserat på ditt samtycke till cookies (se även nedan i avsnitt 5 och 6) om den enhet som du använder när du deltar i våra forskningsaktiviteter online för statistiska ändamål, kvalitetskontroll, validering, bedrägeriförebyggande och bedrägerikontroll.

Så länge du är panelmedlem samlar vi automatiskt in information om din enhet vid våra panel- och/eller forskningsundersökningar online för att skydda våra egna eller tredje parts (i allmänhet en kund eller partner till oss eller andra paneldeltagare) legitima intressen i syfte att förhindra bedrägerier och utföra säkerhetskontroller.

Den övergripande verksamheten och information om hur panelen fungerar beskrivs mer detaljerat i våra Villkor .

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter och annan information som du tillhandahåller via e-post, telefon och i det rekryteringsformulär som du fyller i när du blir medlem i vår panel samt genom efterföljande profilundersökningar (”informationen”).

Vi samlar också in information som du tillhandahåller frivilligt när du genomför undersökningar som vi bjuder in dig att delta i online eller via telefon, eller när du lämnar feedback, kommentarer eller annan information via vår webbplats/app för panelmedlemmar, supportbrevlåda eller via post.

Om registreringsprocessen inte slutförs korrekt kommer din information inte att sparas av oss, förutom viss begränsad information som behövs för att förhindra bedrägeri eller missbruk.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller frivilligt när du genomför undersökningar som vi bjuder in dig att delta i, eller när du lämnar feedback, kommentarer eller annan information via vår webbplats/app eller telefon.

När du deltar i en onlineundersökning samlar vi även in vissa passiva data i kvalitetssyfte enligt beskrivningen nedan i avsnitt 5 och 6.

I vissa fall, när det gäller våra undersökningar, kan vi be dig att tillhandahålla vissa känsliga personuppgifter, till exempel lämna information om härkomst eller etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa eller sexliv. Du behöver inte besvara dessa frågor och du kan alltid välja alternativet ”föredrar att inte svara” eller hoppa över frågan. Svar på dessa frågor kommer att förbli konfidentiella såvida du inte uttryckligen och fritt samtycker till att dina svar på dessa frågor, tillsammans med dina personuppgifter, skickas till forskningskunderna för vidare djupgående forskningsanalys.

När panel- och/eller forskningsaktiviteter utförs online samlar vi in viss information om din enhet och den maskinvara och programvara som finns på din enhet genom att använda cookies (enligt definitionen nedan och beskrivningen i avsnitt 5).

Vi hämtar också automatiskt uppgifter om din IP-adress, landet där enheten befinner sig, operativsystem, bildskärmsinställningar, webbläsartyp, användning av Java och huruvida din enhet har en webbkamera.

3. Hur använder vi informationen om dig?

Vi använder den information som du lämnar för att:

 • uppfylla vårt avtal med dig
 • föra register över alla paneldeltagare som är registrerade som panelmedlemmar och
 • bjuda in dig att delta i undersökningar som är relevanta för dig baserat på den information du har uppgett i våra rekryteringsformulär eller som kan uppdateras av dig vid ett senare tillfälle. För att genomföra telefonundersökningar kan vi använda en tredje part som är en av våra betrodda leverantörer (listan över betrodda leverantörer finns på här ). Den här leverantören är värd för (lagrar) data åt oss inom EU,
 • Implementera våra program för kvalitetskontroll, bedrägeriförebyggande och -kontroll, säkerhetskontroller, identifiera om du är en befintlig medlem i panelen eller avgöra om ditt medlemskap är en följd av betald annonsering. Om tillämpligt delar vi med oss av viss information om din enhet till våra betrodda leverantörer för att utföra de kontroller som krävs (listan över betrodda leverantörer finns här ).
 • I tillämpliga fall skicka ett sms med en verifieringskod till ditt mobilnummer för att verifiera din ansökan, aktivera ditt panelkonto och verifiera din inlösen av belöningar. I detta syfte delar vi ditt telefonnummer med vår betrodda leverantör som förser oss med sådana tjänster, för att kontakta dig via sms på uppdrag av Ipsos (listan över betrodda leverantörer finns här ). Vår betrodda leverantör för sms-meddelandet är baserad i Sverige, där det för närvarande inte finns några uppgifter om dataskydd. Därför har en lämplig skyddsåtgärd implementerats, inklusive standardavtalsklausuler. En kopia av den extra skyddsåtgärden kan erhållas genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnitt 11.
 • Kontakta dig via telefon eller e-post för att påminna dig om öppna undersökningar eller ibland bjuda in dig att delta i undersökningar.
 • Lägga till befintliga personuppgifter om dig i dina svar i undersökningar som du deltar i, t.ex. geografisk plats, etnicitet, sysselsättningskategorier osv. för att analysera undersökningssvaren och producera anonyma, statistiska forskningsresultat.
 • Med ditt uttryckliga medgivande, som kan efterfrågas i en specifik undersökning och begränsas till den, för att vidarebefordra dina enskilda undersökningssvar till den kund som har beställt undersökningen. Kunden kommer endast att använda den här informationen i forskningssyfte och under en begränsad lagringsperiod som beskrivs i den aktuella undersökningen.
 • För att skapa anonyma, statistiska profiler av panelmedlemskapet baserat på den information som lämnas av paneldeltagare.
 • Skicka nyhetsbrev, meddelanden och annan kommunikation till dig via e-post eller post enligt vad som anges i Villkor.Vi använder våra betrodda leverantörer för detta ändamål (listan över betrodda leverantörer finns här ). Vår betrodda leverantör för mejlutskick online är baserad i USA, där det för närvarande inte finns några uppgifter om dataskydd. Därför har en lämplig skyddsåtgärd implementerats, inklusive standardavtalsklausuler. En kopia av den extra skyddsåtgärden kan erhållas genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnitt 11.

Som en del av våra undersökningar online och om internetanvändning kan vi även:

 • skicka inbjudningar via sms eller telefon om att delta i undersökningar, och
 • kontrollera om din dator eller mobila enhet har en webbkamera ansluten så att vi kan skicka dig inbjudningar om att delta i undersökningar som kräver användning av en webbkamera om du väljer och samtycker till att delta.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla personuppgifter som vi behandlar är korrekta, adekvata, relevanta och inte alltför omfattande, med tanke på det ändamål för vilket de erhölls. Vi kommer inte att behandla personuppgifter som erhållits för ett ändamål för något ej relaterat ändamål såvida du inte har gett ditt samtycke till detta.

Vi kommer ALDRIG att använda din information i något annat syfte än för undersökningar eller enligt beskrivningen i denna policy. Förutom i samband med denna panel (såsom att delta i framtida undersökningar) kommer vi INTE att försöka sälja något till dig, och inte heller använda din information i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller någonsin att vidarebefordra din information till tredje part i marknadsförings- eller reklamsyfte.

Om du vill ha mer information om panelen eller panelmedlemskapet eller information om ditt medlemskap i våra paneler kan du kontakta vårt panelsupportteam enligt informationen i avsnitt 11.

4. Barn

Baserat på den information du lämnar kan vi vilja bjuda in barn under 16 år som du uppger ingår i ditt hushåll, och för vilka du är förälder eller vårdnadshavare, att delta i en undersökning. I sådana fall kräver vi alltid föregående samtycke från dig som förälder eller vårdnadshavare.

5. Användning av cookies och liknande kod

Genom att bli medlem i vår panel och delta i våra undersökningar online samtycker du till att vi använder cookies och liknande teknik (”cookies”) och samlar in uppgifter från din dator/bärbara dator eller enhet som du använder under tiden du deltar i våra forskningsaktiviteter online enligt nedan.

Våra panelwebbplatser och onlineundersökningar samlar in information med hjälp av cookies och funktionsmässigt liknande teknik. Cookies är små filer som lagras i din dator. Du hittar mer specifik information om vad cookies är på www.aboutcookies.org.

Om du vill visa cookiepolicyn för kunskapspanelen (inklusive en lista över cookies) klickar du här .

6. Användning av digitala fingeravtryck, enhetsdata och annan information på enheten för att svara på onlineundersökningar

Vi använder även digital fingeravtrycksteknik, även kallad maskinidentifiering, för att samla in viss information om din dator, maskinvara och programvara, till exempel din IP-adress, bildskärmsinställningar, vilken typ av webbläsare som används, typ av operativsystem, osv. Den här informationen skickas till en av våra betrodda leverantörer som omvandlar den till ett unikt serienummer (ett digitalt ”fingeravtryck”) och avgör om det matchar tidigare fingeravtryck. De uppgifter som samlas in under den här processen och det digitala fingeravtryck som skapas är inte kopplade till några av dina svar på forskningsundersökningar och används endast för kvalitetskontroll och bedrägeriförebyggande för att förhindra att paneldeltagare svarar på samma undersökning mer än en gång. Dessa uppgifter används inte för något annat ändamål.

Vi samlar också in viss information om din stationära/bärbara dator, mobila enhet eller annan enhet samt den maskin- och programvara som finns på enheten. Detta inkluderar till exempel IP-adressen för din internetanslutning, bildskärmsinställningar, vilken typ av webbläsare som används, vilken typ av operativsystem som används, vilket land enheten befinner sig i, huruvida enheten har en webbkamera osv. Dessa uppgifter skickas till vår betrodda leverantör som omvandlar den till ett unikt serienummer (ett digitalt ”fingeravtryck”) och avgör om det matchar tidigare fingeravtryck.

De uppgifter som samlas in under den här processen och det digitala fingeravtryck som skapas är inte kopplade till några av dina undersökningssvar, lagras på säkra servrar och används endast för kvalitetskontroll och bedrägeriförebyggande samt för att förhindra att paneldeltagare svarar på samma undersökning mer än en gång. Dessa uppgifter används inte för något annat ändamål.

Vi använder även ditt mobila enhets-ID för att identifiera om du är en befintlig medlem i panelen och för att avgöra om ditt medlemskap är en följd av betald annonsering.

7. Hur länge sparar vi den information som du tillhandahåller?

Vi behåller den information du lämnar så länge du är registrerad som paneldeltagare. Du kan lämna panelen när som helst genom att avregistrera dig (se avsnittet om avslutning/inaktivering i våra Villkor ). Det är helt frivilligt att delta i forskningsaktiviteter och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att delta i undersökningar.

Om vi avslutar ditt medlemskap tar vi bort dina personuppgifter inom trettio (30) dagar eller enligt vad som anges i det här avsnittet. Om du avslutar ditt panelmedlemskap tar vi bort dina personuppgifter så snart som möjligt och senast trettio (30) dagar efter din begäran.

De enda undantagen från dessa regler är följande:

 • Om du har löst in dina poäng mot en belöning behåller vi uppgifterna som behövs för belöningen under en period på upp till två (2) år.
 • Om du har lämnat en specifik begäran om att inte kontaktas kommer vi endast att behålla de uppgifter som krävs för att uppfylla din begäran.

Förutom din profilinformation samlar vi även in de svar du ger i alla undersökningar. Dina svar pseudonymiseras av oss av säkerhetsskäl och delas endast med våra kunder i anonymiserat format, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till att identifieras. Vi kommer också att ta bort länken mellan din profilinformation och de svar du har lämnat inom tolv (12) månader efter forskningsprojektets slut, för att säkerställa att dessa svar inte kan spåras tillbaka till dig. Om vi behöver behålla dina undersökningssvar längre (dvs. längre än 12 månader) kommer du att informeras i undersökningen.

Information som delas med våra tredjepartsleverantörer (till exempel leverantören av digitala fingeravtryck) pseudonymiseras för att säkerställa att informationen inte kan spåras tillbaka till ditt konto av dem eller någon annan tredje part. Även om själva enhetsinformationen kan lagras på vår sida under längre tidsperioder, får mottagarna av sådan information inte behålla själva informationen eller kopplingen mellan informationen och Ipsos i mer än 180 dagar.

8. Automatiserad individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

När det gäller beslut baserade enbart på automatiserad bearbetning, inklusive skapandet av en profil, har du vissa rättigheter. I vissa situationer, för de syften som anges ovan, bearbetar vi dina personuppgifter bland annat med hjälp av automatiska bearbetningsmekanismer (inklusive genom att skapa profilen). Om vi nekar, upphäver eller avbryter tillhandahållandet av en produkt, belöning eller tjänst som ett resultat av ett automatiserat beslut kommer vi att informera dig om detta och du kommer att kunna få relevant information om den logiska mekanism som utgör grunden för beslutet. Du har också rätt att få mänsklig inblandning från oss, uttrycka dina synpunkter och ifrågasätta beslutet. För att göra det kontaktar du oss med hjälp av informationen i avsnitt 11.

Specifika beslut om ditt konto som baseras på automatiserade processer anges nedan. Om du inte samtycker till ett sådant beslut som kan ha fattats kontaktar du vår avdelning för dataskydd med hjälp av informationen i avsnitt 11.

 • Panelregistrering som leder till slutlig registrering av dig som panelmedlem.
 • Urvalsprocess för personer som bjuds in att svara på den specifika undersökningen enligt specifikationerna för urval.
 • Utdelning av belöningar enligt gällande belöningsprogram.
 • Vårt kvalitetsprogram för paneler säkerställer kvaliteten och noggrannheten för panel och urval enligt våra Villkor.

9. Hur kan du få tillgång till dina personuppgifter, korrigera dem och begära att de överförs eller raderas?

Du har rätt att begära en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att begära korrigering av personuppgifter som vi har om dig. Dessutom har du rätt att få alla personuppgifter du har lämnat till oss överförda till en annan part. I vissa fall har du också rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig i enlighet med den begränsning som återges i avsnitt 7 ovan.

I samtliga av dessa fall kontaktar du vår avdelning för dataskydd via e-post som skickas till: enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com och ange ”Ipsos – KnowledgePanel” i ämnesraden,

Eller via vanlig post som skickas till:
Ref: Ipsos – KnowledgePanel
Avdelningen för dataskydd
Ipsos AB
Adress: Box 122 36, 102 26 Stockholm
Sankt Göransgatan 63, 1tr., 112 38 Stockholm

Ange ditt panelmedlemsnummer (om du känner till det) eller den e-postadress du använder för kunskapspanelen i e-postmeddelandet eller brevet.

10. Hur säkerställer vi att dina personuppgifter är säkra?

Vi tar vårt ansvar för att hålla din personliga information säker på stort allvar. Därmed vidtar vi alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas mot förlust, stöld eller missbruk. Dessa försiktighetsåtgärder innefattar lämplig fysisk säkerhet på våra kontor, kontrollerad tillgång till datorsystem och användning av säkra, krypterade internetanslutningar vid insamling av personuppgifter.

11. Hur du kontaktar oss och klagomål

Om du vill ha mer information om paneler eller panelmedlemskap eller information om ditt medlemskap i våra paneler kan du kontakta vårt panelsupportteam. Den kan kontaktas via:

E-postmeddelande som skickas till: enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com och ange ”Ipsos – KnowledgePanel” i ämnesraden

Eller via vanlig post som skickas till:
Ref: Ipsos KnowledgePanel
Ipsos AB
Adress: Box 122 36, 102 26 Stockholm
Sankt Göransgatan 63, 1tr., 112 38 Stockholm

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om vår sekretesspolicy, vår efterlevnad av dataskyddslagar eller den information vi har samlat in om dig, vänligen kontakta vår avdelning för dataskydd. Den kan kontaktas på följande sätt:

E-postmeddelande som skickas till: enkaterSE@eu.ipsosknowledgepanel.com och ange ”Ipsos – KnowledgePanel” i ämnesraden.

Eller skriv till oss på:
Ref: Ipsos – KnowledgePanel
Data Protection Officer
Ipsos AB
Adress: Box 122 36, 102 26 Stockholm
Sankt Göransgatan 63, 1tr., 112 38 Stockholm

Ange ditt panelmedlemsnummer (om du känner till det) eller den e-postadress/det användarnamn du använder för kunskapspanelen i e-postmeddelandet eller brevet.

Om du har klagomål skulle vi uppskatta om du gav oss möjlighet att åtgärda problemen först genom att kontakta oss enligt instruktionerna ovan.

Du har dock alltid rätt att kontakta vårt tillsynsorgan Integritetsskyddsmyndigheten på: https://www.imy.se/

Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Tfn: 08-657 61 00

12. Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi granskar regelbundet vår sekretesspolicy och informerar om alla eventuella uppdateringar på vår webbsida eller i vår app. Vi kommer också att informera dig om eventuella väsentliga ändringar via e-post när du loggar in efter någon ändring eller via post.

13. Användbara länkar

Global organisation för marknadsundersökningar – ESOMAR: www.esomar.org

Ipsos: www.ipsos.com