Privacybeleid

Hoe we uw gegevens gebruiken

Ipsos KnowledgePanel-leden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een groot nationaal onderzoeksproject. Leden kunnen deelnemen aan onderzoeken om feedback en meningen te geven over een reeks politieke, levensstijl-, reclame- en andere aangelegenheden, en kunnen andere soorten gegevens bijdragen samen met andere Panelleden. Actieve Panelleden ontvangen bepaalde voordelen in ruil voor hun deelname aan onderzoeken.

Ipsos NV, algemeen bekend als Ipsos (‘Ipsos’, ‘wij’ of ‘ons’), is een onderneming die is opgericht en geregistreerd volgens de wetten van België met nummer BE0456823775 en maatschappelijke zetel te Grotesteenweg 110, 2600 Berchem Ipsos NV maakt deel uit van de wereldwijde Ipsos-bedrijvengroep. Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonsgegevens gebruiken die we over u (‘Panellid’, ‘u’ of ‘uw’) verzamelen wanneer u lid wordt van Ipsos KnowledgePanel (het ‘Panel’), deelneemt aan onderzoeken of gebruik maakt van de websites van het Panel (www.ipsosknowledgepanel.com) of de mobiele app Ipsos KnowledgePanel.

1. Waarom we informatie over u verzamelen?

De belangrijkste reden waarom wij informatie van u verzamelen, is om marktonderzoek te voeren. Wanneer u lid wordt van ons Panel, gaan wij een contract met u aan, dat onderworpen is aan dit Privacybeleid en aan onze Algemene voorwaarden .

Om aan dit contract te kunnen voldoen door u uit te nodigen voor geschikte onderzoeken, moeten wij de informatie die opgevraagd werd tijdens de rekrutering of die u nadien heeft toegevoegd aan uw profiel op de Panelledenwebsite of tijdens telefoongesprekken, via profielvragenlijsten, of die wij verzamelen in overeenstemming met dit Privacybeleid en verwerken via automatische systemen, verzamelen, verwerken en optimaal aanwenden. Deze informatie is ook nodig om u beloningen op te sturen en om u te contacteren in verband met onderzoeken. Dit wordt ook meer in detail uitgelegd in onze Algemene voorwaarden .

Wij verzamelen dan ook informatie van u gebaseerd op uw toestemming, meer specifiek als u antwoordt op uitnodigingen voor onderzoeken die we u sturen of als we u telefonisch contacteren, of informatie die u vrijwillig verstrekt. U kiest zelf of u antwoordt op die onderzoeken. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarin we uw verdere of zelfs expliciete toestemming vragen waar dat van toepassing of noodzakelijk is.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens van u op basis van uw Cookie-toestemming (zie ook hieronder punt 5 en 6) over uw toestel dat u mogelijk gebruikt terwijl u deelneemt aan onze online onderzoeksactiviteiten voor statistische doeleinden, kwaliteitscontrole, validatie, fraudepreventie en -controle.

Tijdens uw lidmaatschap van het Panel verzamelen wij bij onze online activiteiten met betrekking tot panel- en/of andere onderzoeken automatisch informatie over uw toestel ter bescherming van onze rechtmatige belangen of, vervolgens, die van een derde (in het algemeen een klant of partner van ons of andere Panelleden) met het oog op fraudepreventie en veiligheidscontroles.

De algemene werking en de werkwijze van het Panel worden meer gedetailleerd beschreven in onze Algemene voorwaarden .

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verzamelen de persoonsgegevens en andere informatie die u verstrekt via e-mail, telefoon en bij het invullen van onze rekruteringsvragenlijst wanneer u lid wordt van ons Panel en bij latere profielonderzoeken (de ‘informatie’).

We verzamelen ook informatie die u vrijwillig verstrekt bij het invullen van een van de onderzoeken waarvoor wij u online of telefonisch uitnodigen, of wanneer u feedback, opmerkingen of andere informatie verstrekt op onze website/app voor Panelleden, via onze mailbox voor ondersteuning of per post.

Als het registratieproces niet succesvol is afgerond, zal uw informatie niet behouden worden door ons, behalve enkele beperkte gegevens om fraude en misbruik te voorkomen.

We verzamelen ook de informatie die u vrijwillig verstrekt wanneer u deelneemt aan een van de onderzoeken waarvoor wij u uitnodigen, of wanneer u feedback, opmerkingen of andere informatie verstrekt via onze website/app of telefonisch.

Als u deelneemt aan een online onderzoek, verzamelen wij ook een aantal passieve gegevens voor kwaliteitsdoeleinden, zoals hieronder beschreven in punt 5 en 6.

In sommige gevallen, met betrekking tot ons onderzoek, kunnen wij u vragen om bepaalde gevoelige informatie te verstrekken, bijvoorbeeld uw raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of gegevens over uw gezondheid of seksleven. U moet die vragen niet beantwoorden en die vragen zullen altijd een optie ‘Verkies niet te antwoorden’ bevatten of de mogelijkheid om de vraag over te slaan. Antwoorden op deze vragen zullen vertrouwelijk blijven, tenzij u er uitdrukkelijk en vrij mee instemt dat uw antwoorden op deze vragen samen met uw persoonsgegevens voor verdere en diepgaandere analyse doorgegeven worden aan onderzoeksklanten.

Wanneer panel- en/of onderzoeksactiviteiten online verlopen, verzamelen wij bepaalde informatie over uw toestel, en de hardware en software op uw toestel, door gebruik te maken van Cookies (zoals hieronder gedefinieerd en zoals uiteengezet in punt 5).

Wij slaan ook automatisch informatie op over uw IP-adres, het land waar uw toestel zich bevindt, het besturingssysteem, de beeldschermweergave-instellingen, het browsertype, het gebruik van Java en de aanwezigheid van een webcam op uw toestel.

3. Hoe zullen wij de informatie over u gebruiken?

We gebruiken de gegevens die u verstrekt om:

 • Te voldoen aan ons contract met u;
 • Een register bij te houden van alle Panelleden die als lid in ons panel zijn ingeschreven;
 • U uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoeken die voor u relevant zijn, gebaseerd op de informatie die u voorzien heeft als antwoord op onze rekruteringsvragenlijst(en) of die door u bijgewerkt wordt op een later moment. Voor de telefonische onderzoeken kunnen wij gebruik maken van een derde die een van onze vertrouwde leveranciers is (de lijst van vertrouwde leveranciers vindt u hier ). Deze leverancier host (bewaart) gegevens voor ons in de Europese Unie;
 • Onze kwaliteitscontrole, fraudepreventie & controleprogramma's, veiligheidscontroles uit te voeren, na te gaan of u een bestaand lid bent van het Panel of te bepalen of uw lidmaatschap het resultaat is van betaalde reclame. Indien van toepassing zullen wij hiervoor bepaalde informatie over uw toestel delen met onze vertrouwde leveranciers om de nodige controles uit te voeren (de lijst van vertrouwde leveranciers vindt u hier );
 • U, indien beschikbaar, een sms-bericht naar uw gsm-nummer te sturen met een verificatiecode om uw aanvraag te verifiëren, uw Panellid-account te activeren en uw inwisseling van beloningen te controleren. Hiervoor delen we uw telefoonnummer met onze vertrouwde leverancier die aan ons dergelijke diensten verleent, om namens Ipsos contact met u op te nemen via sms-berichten (de lijst van vertrouwde leveranciers vindt u hier ). Voor het sms-bericht is onze vertrouwde leverancier gevestigd in de Verenigde Staten, waarvoor momenteel geen passend gegevensbeschermingsniveau is vastgesteld. Daarom zijn passende garanties ingebouwd, waaronder standaardcontractbepalingen. Een kopie van de aanvullende garanties kan worden verkregen door contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in punt 11.
 • Telefonisch of via e-mail contact met u op te nemen om u te herinneren aan beschikbare onderzoeken of u af en toe uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoeken;
 • Bestaande persoonlijke informatie over u toe te voegen aan uw antwoorden op onderzoeken waaraan u deelneemt, zoals uw geografische locatie, etnische afkomst, beroepscategorieën enz., om de onderzoeksantwoorden te analyseren en anonieme, statistische onderzoeksresultaten te produceren;
 • Met uw expliciete goedkeuring, die u gevraagd kan worden in het kader van een specifiek onderzoek en daartoe beperkt is, uw individuele antwoorden op een onderzoek door te sturen naar de klant die het onderzoek heeft aangevraagd. De klant zal die informatie enkel gebruiken voor de onderzoeksdoeleinden en gedurende een beperkte bewaartermijn, zoals uitgelegd in het relevante onderzoek;
 • Anonieme, statistische profielen van het Panellidmaatschap te creëren, gebaseerd op de informatie voorzien door Panelleden;
 • U per e-mail of per post nieuwsbrieven, aankondigingen en andere mededelingen te sturen zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden; Wij maken hiervoor gebruik van onze vertrouwde leveranciers (de lijst van vertrouwde leveranciers vindt u hier ). Voor de online uitgaande mail is onze vertrouwde leverancier gevestigd in de Verenigde Staten, waarvoor momenteel geen passend gegevensbeschermingsniveau is vastgesteld. Daarom zijn passende garanties ingebouwd, waaronder standaardcontractbepalingen. Een kopie van de aanvullende garanties kan worden verkregen door contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in punt 11.

In het kader van ons online onderzoek en onderzoek naar het internetgebruik internetgebruik is het ook mogelijk dat wij:

 • U uitnodigingen sturen via sms of telefoon om deel te nemen aan een onderzoek;
 • Nagaan of uw computer of mobiel toestel een webcam heeft zodat we u uitnodigingen kunnen sturen om deel te nemen aan onderzoeken waarvoor een webcam nodig is als u ervoor opteert en ermee instemt om deel te nemen.

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om te verzekeren dat persoonsgegevens die we verwerken correct, geschikt, relevant en niet buitensporig zijn volgens het doel waarvoor ze verkregen zijn. Wij zullen persoonsgegevens verkregen voor een bepaald doel niet verwerken voor een ongerelateerd doel, behalve als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wij zullen uw informatie NOOIT gebruiken voor een ander doel dan onderzoek of zoals beschreven in dit beleid. Behalve in verband met dit Panel (zoals deelnemen aan verdere onderzoeken) zullen wij NIET proberen u iets te verkopen, noch uw informatie gebruiken voor marketingdoeleinden. Noch zullen wij uw informatie doorgeven aan derden voor marketing- of reclamedoeleinden.

Voor meer informatie over ons Panel, lidmaatschap van het Panel of informatie over uw lidmaatschap van onze panels neemt u contact op met ons Panel Support Team zoals vermeld in punt 11.

4. Kinderen

Op basis van de informatie die u heeft bezorgd, kunnen wij een kind van jonger dan 16 jaar waarvan u heeft aangeduid dat het deel uitmaakt van uw gezin en waarvan u de ouder of wettelijke voogd bent, vragen om deel te nemen aan een onderzoek. In die gevallen zullen wij altijd de voorafgaande toestemming van u, als ouder of wettelijke voogd, nodig hebben.

5. Gebruik van Cookies en vergelijkbare code

Door lid te worden van ons Panel en online deel te nemen aan onze onderzoeksactiviteiten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (‘Cookies’) en de verzameling van informatie van uw Pc/Laptop of ander toestel dat u gebruikt wanneer u deelneemt aan onze online onderzoeksactiviteiten zoals hieronder beschreven.

Onze Panelwebsites en online onderzoeken verzamelen informatie via ‘cookies’ en functioneel vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine bestanden opgeslagen op uw computer. Specifiek, wat betreft cookies, kan u meer details vinden over wat cookies zijn via www.aboutcookies.org.

Voor het Cookiebeleid van het KnowledgePanel (inclusief de lijst van cookies) klikt u hier .

6. Gebruik van digitale vingerafdrukken, toestelgegevens en andere informatie op uw toestel om deel te nemen aan online onderzoeken

We maken ook gebruik van digitale vingerafdruktechnologie, ook gekend als 'Apparaat-ID', om bepaalde gegevens te verzamelen over uw computerhardware en -software, bijvoorbeeld uw IP-adres, de weergave-instellingen van uw scherm, het browsertype dat u gebruikt, het type van besturingssysteem dat u gebruikt enz. Deze informatie wordt verstuurd naar een van onze vertrouwde leveranciers, die deze informatie omzet in een uniek serienummer (de digitale 'vingerafdruk') en bepaalt of dit overeenstemt met vroegere vingerafdrukken. De tijdens dit proces verzamelde gegevens en de gecreëerde digitale vingerafdruk zijn niet verbonden met de antwoorden die u in de onderzoeken hebt gegeven, en worden alleen gebruikt voor kwaliteitscontrole en fraudepreventie, om te helpen voorkomen dat Panelleden hetzelfde onderzoek meermaals invullen, en voor geen enkel ander doel.

Wij verzamelen ook bepaalde informatie over uw Pc/Laptop, mobiel toestel of ander toestel, en de hardware en software aanwezig op uw toestel. Het gaat bijvoorbeeld om het IP-adres van uw internetverbinding, de weergave-instellingen van uw beeldscherm, het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem, het land waar uw toestel zich bevindt, of uw toestel een webcam heeft enz. Deze informatie wordt naar onze vertrouwde leverancier gestuurd, die ze omzet in een uniek serienummer (de digitale ‘vingerafdruk’) en bepaalt of ze overeenkomt met eerdere vingerafdrukken.

De gegevens verzameld tijdens dat proces en de gecreëerde digitale vingerafdruk zijn niet verbonden met uw onderzoeksantwoorden, worden opgeslagen op beveiligde servers en worden enkel gebruikt voor kwaliteitscontroledoeleinden, voor fraudepreventiedoelen en om te vermijden dat Panelleden hetzelfde onderzoek meerdere keren invullen, en voor geen enkel ander doel.

Wij gebruiken ook de ID van uw mobiel toestel om na te gaan of u een bestaand lid van het Panel bent en om te bepalen of uw lidmaatschap het resultaat is van betaalde reclame.

7. Hoelang bewaren wij de informatie die u verstrekt?

Wij bewaren de informatie die u heeft verstrekt zolang u een Panellid bent. U kunt het Panel op elk gewenst moment verlaten door u uit te schrijven (voor het uitschrijven van het panel verwijzen we naar het hoofdstuk Beëindigen/Deactiveren in onze Algemene voorwaarden . Deelname aan het Onderzoek is geheel vrijwillig en u kunt uw toestemming voor deelname aan het onderzoek op elk moment intrekken.

Indien wij uw lidmaatschap beëindigen, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen binnen dertig (30) dagen of zoals anders uiteengezet in dit punt. Indien u uw lidmaatschap van het Panel beëindigt, zullen wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk, en uiterlijk dertig (30) dagen na uw verzoek, verwijderen.

De enige uitzonderingen op deze regels zijn de volgende:

 • Als u uw punten heeft ingeruild voor een beloning, bewaren wij uw informatie specifiek verbonden aan de uitvoering van de beloning gedurende een periode van maximaal (2) twee jaar.
 • Indien u specifiek verzocht hebt om niet gecontacteerd te worden, zullen wij alleen die informatie bewaren die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Behalve uw profielinformatie verzamelen wij ook de antwoorden die u geeft tijdens de onderzoeken. De antwoorden die u geeft, worden door ons om veiligheidsredenen gepseudonimiseerd en worden met onze klanten enkel gedeeld in anonieme vorm, tenzij u expliciet de toestemming heeft gegeven om geïdentificeerd te worden. We verwijderen ook de link tussen uw profielinformatie en de antwoorden die u heeft gegeven binnen twaalf (12) maanden na het einde van het onderzoeksproject, om te verzekeren dat die antwoorden niet herleid kunnen worden naar u. Indien wij uw antwoorden in het kader van het onderzoek langer moeten bewaren (langer dan 12 maanden), wordt u daarvan tijdens het onderzoek op de hoogte gesteld.

Informatie die wordt gedeeld met onze derde leveranciers (zoals bijvoorbeeld de leverancier van digitale vingerafdrukken) wordt gepseudonimiseerd om ervoor te zorgen dat deze informatie niet door hen of een andere derde naar uw account kan worden herleid. Hoewel de toestelinformatie zelf aan onze kant gedurende langere perioden kan worden opgeslagen, mogen de ontvangers van dergelijke informatie de gegevens zelf of de link tussen deze informatie en Ipsos bovendien niet langer dan 180 dagen bewaren.

8. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Ten aanzien van beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berusten, met inbegrip van het aanmaken van een profiel, heeft u bepaalde rechten. In bepaalde situaties, binnen de hierboven vermelde doeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens onder meer via geautomatiseerde verwerkingsmechanismen (onder meer door het aanmaken van het profiel). Indien wij de levering van een product, beloning of dienst weigeren, opschorten of stopzetten als gevolg van een geautomatiseerde beslissing, zullen wij u hierover informeren en zult u relevante informatie kunnen verkrijgen over het logische mechanisme dat aan de basis ligt van die beslissing. U zult ook het recht hebben om menselijke tussenkomst van ons te verkrijgen, om uw standpunt kenbaar te maken en om die beslissing aan te vechten. Daartoe kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in punt 11.

Specifieke beslissingen over uw account die op geautomatiseerde processen zijn gebaseerd, worden hieronder vermeld. Indien u het niet eens bent met een dergelijke beslissing die is genomen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Data Protection, zoals uiteengezet in punt 11.

 • Panelregistratie die leidt tot de uiteindelijke beslissing om u als Panellid te registreren.
 • Steekproefselectie, om te worden uitgenodigd als respondenten voor het specifieke onderzoek overeenkomstig de steekproefspecificaties voor het onderzoek.
 • Toewijzing van incentives volgens het toepasselijke incentiveprogramma.
 • Ons kwaliteitsprogramma voor het Panel garandeert de kwaliteit en nauwkeurigheid van het Panel en de steekproef, zoals uiteengezet in onze Algemene voorwaarden.

9. Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en/of deze corrigeren en/of vragen om overdracht en/of verwijdering ervan?

U heeft het recht om een kopie te vragen van alle persoonsgegevens over u waarover wij beschikken. U heeft ook het recht om een correctie te vragen van alle persoonsgegevens over u waarover wij beschikken. Verder heeft u het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft bezorgd te laten overbrengen naar een andere partij. In verschillende omstandigheden heeft u ook het recht om ons te vragen de persoonsgegevens over u waarover wij beschikken, te verwijderen of te wissen, volgens de limieten hierboven uitgelegd in punt 7.

Gelieve in al deze gevallen contact op te nemen met onze afdeling Data Protection, via e-mail op het adres: enquetesBENL@eu.ipsosknowledgepanel.com, met ‘Ipsos - KnowledgePanel’ in de onderwerpregel,

Of per brief aan:
Ref.: Ipsos - KnowledgePanel
Data Protection Department
Ipsos NV
Grotesteenweg 110
2600 Berchem

Gelieve het nummer van uw Panellidmaatschap (indien bekend) of het e-mailadres dat u gebruikt voor het KnowledgePanel in uw e-mail of brief te vermelden.

10. Hoe verzekeren wij dat uw persoonsgegevens veilig zijn?

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om uw persoonlijke informatie veilig te houden zeer ernstig. Daarom nemen wij elke redelijke voorzorg om te verzekeren dat uw informatie beschermd wordt tegen verlies, diefstal of misbruik. Die voorzorgen omvatten gepaste fysieke beveiliging van onze kantoren, gecontroleerde toegang tot onze computersystemen en het gebruik van beveiligde, versleutelde internetverbindingen wanneer persoonlijke informatie verzameld wordt.

11. Contact opnemen met ons en klachten

Voor meer informatie over onze panels, lidmaatschap van het Panel of informatie over uw lidmaatschap van een van onze panels neemt u contact op met ons Panel Support Team. Dit team is bereikbaar via:

E-mail op het volgende adres: enquetesBENL@eu.ipsosknowledgepanel.com, met ‘Ipsos - KnowledgePanel’ in de onderwerpregel

Of per brief aan:
Ref.: Ipsos - KnowledgePanel
Ipsos NV
Rooigemlaan 2 bus 4
9000 Gent
 

Als u vragen hebt of verdere informatie wenst over ons Privacybeleid, onze naleving van de wetten betreffende de gegevensbescherming of de informatie die wij over u bewaren, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Data Protection. Contact opnemen kan via:

E-mail op het volgende adres: dpo.belgium@ipsos.com, met ‘Ipsos - KnowledgePanel’ in de onderwerpregel.

Of door te schrijven naar:
Ref.: Ipsos - KnowledgePanel
Data Protection Officer
Ipsos NV
Grotesteenweg 110
2600 Berchem

Gelieve het nummer van uw Panellidmaatschap (indien bekend) of het e-mailadres/de gebruikersnaam dat/die u gebruikt voor het KnowledgePanel in uw e-mail of brief te vermelden.

Als u klachten heeft, dan stellen wij het op prijs als u ons eerst de kans geeft om het probleem op te lossen, door ons te contacteren zoals hierboven uitgelegd.

U heeft echter steeds het recht om ons regulerend orgaan, de Gegevensbeschermingsautoriteit, te contacteren op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ of

Gegevensbeschermingsautoriteit
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

12. Wijzigingen aan ons privacybeleid

Wij evalueren ons Privacybeleid regelmatig en zullen alle updates op onze webpagina of app plaatsen. We zullen u ook op de hoogte brengen van materiële wijzigingen via e-mail, wanneer u inlogt na een wijziging of via communicatie per post.

13. Nuttige links

Wereldorganisatie voor marktonderzoek - ESOMAR: www.esomar.org

Ipsos: www.ipsos.com