Pogoji in določila

Za sodelovanje v Ipsosovem KnowledgePanelu

Posodobljeno: 13/09/2022

1. Področje uporabe teh Pogojev in določil

Dotični Pogoji in določila veljajo poleg kateregakoli sporazuma med Ipsosom in članom panela ter vseh specifičnih pogojev in določil, ki lahko veljajo za anketo ali druge aktivnosti KnowledgePanela

Namen Pogojev in določil je opredelitev splošnih pogojev in določil za vaše članstvo v panelu in vaše sodelovanje v raziskavah v panelu.

Da lahko postanete član Ipsos KnowledgePanela, globalnega Ipsos panela za potrošnike, ki ga vodi Ipsos d.o.o. (v nadaljevanju "Ipsos” ali “mi"), morate biti prebivalec/-ka Slovenije. Poleg tega morate biti stari 16 let ali več in sprejeti dotične Pogoje in določila (v nadaljevanju "panelist"/"vi"). Našim panelistom ponujamo priložnost, da se pridružijo panelu in sodelujejo v raziskavah ter izražajo svoje mnenje na vrsto različnih tematik. Vaš glas predstavlja glas tisočih.

Ipsos d.o.o. je podjetje, ki je vključeno in registrirano znotraj zakonskih okvirov Republike Slovenije s številko vložka 14429400 ter ima sedež v Ljubljani. Ipsos d.o.o. je del globalnega združenja podjetij.

2. Postati član panela

Glede na navedene zahteve, predstavljene v tem dokumentu, se lahko panelu pridružite in postanete njegov član izključno takrat, ko vas k vključitvi povabi Ipsos. Ipsos k sodelovanju povabi omejeno število naključno izbranih gospodinjstev po celotni državi. Osebe, ki v dotičnem gospodinjstvu ne prebivajo, se ne morejo priključiti panelu. Svojega povabila ne morete deliti s komerkoli drugim ali dopustiti, da nekdo drug izpolnjuje ankete namesto vas. Povabilo je strogo osebne narave. Podatki o članstvu ali podrobnosti o registraciji so zaupne narave. Vi ste odgovorni za kakršnokoli uporabo vašega računa/članstva v panelu, če se ugotovi, da ste takšne podatke o članu razkrili zunaj namena tega panela, in sicer ne glede na to ali gre za pooblaščeno ali nepooblaščeno uporabo.

Posameznik, ki je povabljen k pridružitvi v panel se lahko registrira, uporablja in opravi samo eno veljavno registracijo v panel ne glede na to, na kakšen način oseba sodeluje v anketah (preko spleta ali telefona).

Potrjujete in soglašate, da boste ob odzivu na ankete vedno ravnali skladno z veljavno zakonodajo, pri čemer boste odgovore vedno podali v skladu z vašimi mnenji.

Pridružujemo si pravico, da prekinemo vaše članstvo v primeru kršenja katerega od teh Pogojev in določil. Poleg tega si tudi pridružujemo pravico, da brez utemeljitve zavrnemo članstvo.

Članstvo v panelu ni namenjeno zaposlenim v enotah, ki so del Ipsosove skupine ali družinskim članom zaposlenih.

3. Uporaba vaših osebnih podatkov

Z zbranimi podatki o vas ali podatki, ki nam jih posredujete se ravna strogo zaupno in skladno z veljavno zakonodajo, regulacijami in pravilniki, vključno v zvezi z zasebnostjo in osebnimi podatki kot tudi našimi pravilniki o zasebnosti in uporabi piškotkov. Tovrstne pravilnike lahko najdete tukaj in tukaj.

Zavezujemo se, da:

 • Ne bomo poskušali ničesar prodati ali posredovati vaših osebnih podatkov tretjim osebam za marketinške ali prodajne namene, razen v zvezi s panelom.
 • Sodelovanje v anketah je povsem prostovoljno in vam ni potrebno sodelovati v nobeni individualni raziskavi, če si tega ne želite. Vendar pa če boste želeli ostati član/-ica panela, boste morda morali izpolniti določeno minimalno število anket na mesec.
 • Vaši individualni odgovori v anketah ostanejo zaupni in bodo uporabljeni v kombinaciji z drugimi zaupnimi odgovori, razen če eksplicitno podate dovoljenje.
 • Zavrnitev odgovarjanja na določeno vprašanje v anketi ne bo imela nikakršnih posledic v zvezi z vašim članstvom v panelu.
 • Lahko zaprosite za odstranitev iz panela in lahko kadarkoli prekinete vaše članstvo s sredstvi, ki so temu namenjeni (npr. prek spletne strani ali mobilne aplikacije ali potrditev prenehanja članstva prek navadne pošte).
 • Kadarkoli imate pravico zahtevati spremembe ali izbris osebnih podatkov in informacij, ki ste nam jih zaupali o svojem gospodinjstvu.
 • Kadarkoli imate pravico zahtevati izvod vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo.

4. Politika elektronske pošte in drugi načini komunikacije

Glede na to, da ste prejeli vabilo k pridružitvi v panel, se prostovoljno pridružili, potrdili vaš elektronski naslov, telefonsko številko in poštni naslov, za katerega ste soglašali, da ga Ipsos uporablja v povezavi s tem panelom, ne smete označiti ali obravnavati naše elektronske pošte ali druge komunikacije, ki jo od nas prejmete, kot nezaželeno komunikacijo, saj ste lahko dogovorni za vso nastalo škodo, ki prizadene Ipsos.

Zaradi varnostih nastavitev vašega poštnega nabiralnika so lahko naša povabila k anketam usmerjena v nezaželeno pošto ali podobno datoteko. Da bi se slednjemu izognili, dodajte naslov raziskaveSI@eu.ipsosknowledgepanel.com v svoj imenik naslovov.

5. Registracija osnovnih podatkov

Za statistične analize, ki jih Ipsos posreduje svojim naročnikom, Ipsos potrebuje določene demografske in osebne podatke, vključno z zaupanja vrednimi podatki, kot je na primer vaš dohodek.

Zaupanje tovrstnih osebnih podatkov Ipsosu je predpogoj za sodelovanje v anketah, saj drugače ne bi bili zmožni ugotoviti, ali bi vaše sodelovanje v katerikoli anketi ustrezalo merilom anket. Prav tako sprašujemo po določenih osnovnih podrobnostih o vašem gospodinjstvu in otrocih, ki jih morebiti imate in ste njihov starš oz. zakoniti zastopnik.

Tekom registracijskega procesa in tekom vašega sodelovanja v naših anketah se strinjate, da posredujete samo resnične, točne in popolne podatke ter se strinjate, da boste posodabljali podatke, ki so povezani z računom v panelu in ste jih posredovali, in sicer zato, da zagotovite, da podatki ostanejo ažurni in točni.

6. Kako panel deluje?

Panel temelji izključno na povabilih. Ipsos lahko uporabi različne načine registriranja članov, preko spleta in/ali telefonskih intervjujev.

Način izvedbe anket je odvisen glede na to, kako ste se v panel registrirali.

Spletno sodelovanje – Panelisti, ki sodelujejo v spletnih anketah bodo zaključili registracijski postopek preko spleta z uporabo veljavnega elektronskega naslova in oblikovanja uporabniškega računa z edinstvenimi poverilnicami (uporabniške ime in geslo). Tovrstni panelisti bodo od Ipsosa po elektronski pošti, SMS sporočilu ali drugi elektronski komunikaciji prejeli vabilo k sodelovanju v spletnih anketah.

Panelisti, ki se registrirajo prek spleta se lahko prijavijo na spletno stran in posodobijo svoje podatke, vidijo dostopne ankete, preverijo stanje nagrad, zahtevajo izplačilo nagrade z unovčenjem točk. Panelisti stopijo v stik z našo službo za podporo članom panela ali za prekinitev članstva.

Telefonsko sodelovanje – Panelisti, ki sodelujejo v telefonskih anketah bodo celoten registracijski proces opravili prek veljavne telefonske številke (stacionarne ali mobilne) in veljavnega poštnega naslova (uporabljamo za pošiljanje obvestil in nagrad). Tovrstni panelisti bodo o anketah obveščeni preko telefona, SMS sporočila ali navadne pošte.

Panelisti, ki so se registrirali po telefonu, lahko z nami stopijo v stik po navadni pošti, na nekaterih trgih prek telefona in če se odločite lahko tudi prek naše spletne strani. Panelisti lahko kadarkoli spremenijo svoje podatke v zvezi s članstvom, ki so jih posredovali v postopku registracije (npr. sprememba imena, poštnega naslova ali telefonske številke). Zamenjava vaših pridobljenih točk se izvede z izbiro želene nagrade. Če boste imeli dovolj točk za nagrado, jih bomo enkrat mesečno obdelali, v nasprotnem primeru jih bomo zopet preverili naslednji mesec. Dotično nastavitev lahko spremenite ob koncu vsake telefonske ankete.

Ipsos zagotavlja visoke varnostne standarde, vendar se lahko kljub temu v poslani elektronski pošti in vaših napravah še vedno pojavijo virusi (pametni telefon, tablice, itd.). Ipsos v takšnih primerih ne sprejema odgovornosti in posledično vam iz tega naslova s strani Ipsosa ne more pripadati odškodnina.

Na vsako anketo lahko odgovorite zgolj enkrat. Prosimo ne označujte ali obravnavajte naše elektronske pošte ali drugih komunikacijskih sporočil kot neželeno komunikacijo, kot je že pojasnjeno v prejšnjem razdelku. Ipsos za vsako posamezno anketo ni dolžen posredovati ali kontaktirati vseh panelistov, prav tako Ipsos ne zagotavlja minimalnega ali maksimalnega števila anket na letni ravni.

Ko je potrebno število panelistov pri posamezni anketi zapolnjeno ali v primeru, da ne ustrezate kriterijem, potem si Ipsos in naročniki pridružujejo pravico, da na katerikoli točki z anketo prekinejo in prenehajo z zbiranjem odgovorov.

7. Uporaba Ipsosovih naprav

Za sodelovanje ali odzivanje v anketah vam lahko Ipsos ponudi Ipsosove naprave (na primer tablice). V tem primeru se zavezujete, da boste upoštevali naslednja pravila:

 • Ipsosove naprave ostanejo last Ipsosa, ne morete se poslužiti interesa ali pravic v zvezi z napravami;
 • Če se odločite, da iz kateregakoli razloga prekinete s članstvom v panelu, se strinjate, da brez odlašanja vrnete naprave;
 • Strinjate se, da ostale osebe (niti drugi družinski člani) ne uporabljajo naprave, saj vsebujejo Ipsosove zaupne informacije;
 • Ipsos si pridružuje pravico, da kadarkoli pregleda napravo;
 • Glede na to, da ima naprava shranjene Ipsosove zaupne informacije, potem se v primeru poškodovanja naprave, izgube ali kraje, ki se zgodi kadarkoli tekom trajanja članstva, strinjate, da nam takoj posredujete informacijo o poškodbi, izgubi ali kraji, da lahko Ipsos opravi vse potrebne korake za popravilo/odpravo napak ali izbris naprave na daljavo;
 • Naprava, ki vam jo posreduje Ipsos, je namenjena za uporabo člana panela pri vseh aktivnostih.

Potrjujete in se strinjate, da bo napravo urejala Ipsosova korporativna varnostna politika, ki vključuje naslednje zahteve, vendar na njih ni omejena:

 • Naprava mora biti zaščitena z geslom, ki ima minimalno dolžino 8 znakov z velikimi črkami, alfanumerični in posebnimi znaki, brez imen ali datumov rojstva ter drugih dodatnih zahtev, ki jih morda Ipsos zahteva.
 • Najvišje število poskusov vnosa gesla v napravo je omejeno na 10, v nasprotnem primeru se naprava izbriše in onemogoči uporabo.
 • Najdaljši čas, ki preteče, preden se naprava zaklene in od uporabnika naprave zahteva varnostno geslo, mora biti nastavljen na 15 minut.
 • Ni dovoljen dostop do Ipsosovega interneta ali drugih internih omrežij.
 • Lokalno shranjevanje osebnih podatkov na napravi, ki jih nadzoruje Ipsos ali zagotovi naročnik, je strogo prepovedano.
 • Uporaba Ipsosove naprave za kakršnekoli druge osebne aktivnosti ali shranjevanje katerihkoli drugih informacij, ki vam pripadajo in niso povezane z raziskovalnimi aktivnostmi, ki jih zahteva Ipsos, je strogo prepovedano.

Strinjate se, da ne boste kršili ali onemogočili kateregakoli elementa te varnostne politike, ki je bila udejanjena v napravi. Dodatni pogoji in določila uporabe se lahko uveljavijo in posredujejo po prejemu naprave.

Ipsos ne sprejema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov na napravi, ki je posledica dejanja v nasprotju z zgornjimi pravili.

8. Sprejemljiva uporaba in sodelovanje

Kot panelist, ki ste se registrirali prek spleta, vam bo na voljo dostop do skupnosti članov panela in druge funkcije socialne interakcije. Zavedate se, da so vsa sporočila, mnenja, informacije, fotografije ali kakršnokoli drugo gradivo, ki ga objavite vi ali drugi udeleženci skupnosti, izključno odgovornost tiste osebe, ki je dotično gradivo objavila. Strinjate se, da ne boste objavili ali naložili gradiva, ki:

 • Je nelegalno. To vključuje vsebino in katerakoli sporočila, ki promovirajo ali razpravljajo o nelegalnih aktivnostih ali spodbuja druge, da jih storijo.
 • Je žaljivo, opolzko ali sovražno. To vključuje jezik, informacije ali fotografije. T. i. prikrita kletvica (npr. "f__k") je obravnavana enakovredno kot dejanska kletvica.
 • Grozi, nadleguje ali obrekuje bodisi med panelisti bodisi je direktno namenjeno proti Ipsosovemu moderatorju ali drugemu Ipsosovemu zaposlenemu.
 • Spodbuja sovraštvo ali nasilje.
 • Je fanatično, rasno, etnično, spolno ali žaljivo na kakšen drug način.
 • Je neprimerno politično ali versko sporočilo.
 • Je namenjeno oglaševanju ali trženju katerekoli dobrine ali storitve.
 • Vsebuje viruse, poškodovane datoteke, trojanske konje ali katerokoli drugo zlonamerno vsebino.
 • Vsebuje vaše osebne podatke ali osebne podatke drugih ljudi.
 • Je v lasti ali pod avtorskimi pravicami neke druge osebe.

Pomembno je izpostaviti, da Ipsos vnaprej ne preverja nobenih informacij, ki jih objavljajo panelisti.

Vendar si Ipsos pridružuje pravico do odstranitve katerekoli vsebine, ki je objavljena preko orodja ankete ali drugih interaktivnih funkcij, ki bodo lahko na voljo v prihodnje.

9. Zasebnost otrok

Če ste posredovali podatke v zvezi z otroki v vašem gospodinjstvu in potrdili, da ste njihov starš ali zakoniti zastopnik, bomo morda z vami stopili v stik v zvezi z anketami, za katere želimo, da jih izpolnijo oni. Vedno bomo zahtevali vaše predhodno soglasje in z otroki ne bomo vzpostavili stika brez vašega predhodnega soglasja, razen v primeru, da je otrok že član panela.

10. Nagrajevanje vašega odzivanja na ankete

Vsakokrat, ko pred določenim rokom izpolnite anketo, boste prejeli nagradne točke, kot sledi v nadaljevanju:

 • Točke za izpolnitev registracijske in predstavitvene ankete,
 • Točke za vsako izpolnjeno anketo po opravljeni registraciji.

Število točk se lahko razlikuje glede na vsako posamezno anketo, saj temelji na različnih kriterijih, kot na primer: težavnost ankete, dolžina, način izpolnjevanja (prek spleta ali telefona) in drugi podobni kriteriji. Za spletne raziskave bo število točk posredovano prek spletnega povabila ali tekom vprašalnika ali na koncu. Za telefonske ankete bo število točk posredovano ob vsaki anketi ter ob vsakem četrtletju po pošti.

Vaše sodelovanje v anketah temelji na vaših željah po izmenjavi mnenj in povratnih informacij. Katerakoli nagrada, ki vam je podeljena na podlagi sodelovanja v anketi ne temelji na času, ki ste ga za anketo porabili. Prav tako nagrade niso ocenjene na temelju ur ali kako drugače. Potrjujete in se strinjate, da sodelujete prostovoljno, brez Ipsosovega nadzora ali navodil ter da presojate neodvisno in samostojno.

Lahko se zgodi, da se točke za nedavno zaključene ankete v vašem računu ne prikažejo takoj (na primer zaradi tehničnih težav pri posameznem projektu). V takšnih primerih bodo točke vašemu računu dodeljene naknadno.

Ipsos si pridružuje pravico, da kadarkoli izvede obdobje preverjanja (največ 96 ur), tekom katerega bo vaša nagrada prikazana pod statusom "V teku". Tekom tega obdobja bomo izvedli nadzor kakovosti in preverjanja preprečevanja prevar. Obvestili vas bomo o kakršnikoli čakalni dobi, ki bo veljala za vas, in sicer prek razdelka z vprašanji na spletni strani panela ali prek drugih komunikacijskih sredstev.

11. Uporaba vaših podatkov

V 3. razdelku “ Uporaba vaših osebnih podatkov” smo vam v naši politiki zasebnosti podrobneje pojasnili uporabo vaših osebnih podatkov.

12. Piškotki, digitalni prstni odtis, podatki o napravi in druge informacije o vaši napravi za odgovarjanje na spletne ankete

Prizadevamo si:

 • Da zagotovimo, da je anketa oblikovana na način, ki ustreza vaši napravi.
 • Da pomagamo pri zagotavljanju podpore v primeru težav z dostopom ali izpolnjevanjem ankete.
 • Za raziskovalne namene, kadarkoli je mogoče, uporabljamo anonimizirane podatke. Na primer za določitev deleža panelistov, ki dostopajo do anket prek spleta in uporabljajo določeno vrsto brskalnika v določeni državi.

Razlogi, ki botrujejo spodnjim ukrepom so podrobneje opisani v naši Politiki zasebnosti.

Piškotki

Kot je podrobneje opredeljeno v našem pravilniku o piškotkih, uporabljamo različne vrste piškotkov in lahko tudi beremo piškotke, ki jih uporabljajo tretje osebe. Piškotki se uporabljajo za statistične namene, nadzor kakovosti, preverjanje, preprečevanje prevar in njihov nadzor, razen z vašim predhodnim soglasjem.

Digitalni prstni odtis

Lahko uporabljamo tehnologijo zaznavanja digitalnega prstnega odtisa, ki je poznana tudi kot "Identifikacija prstnega odtisa naprave", in sicer z namenom zbiranja določenih podatkov o vaši strojni in programski opremi naprave.

Podatki o napravi in druge vrste podatkov na vaši napravi

Prav tako lahko uporabljamo določene podatke o strojni in programski opremi vaše naprave za namen nadzora kakovosti in preprečevanja zlorab.

Samodejno beležimo podatke o vašem IP naslovu, lokaciji, operacijskem sistemu, nastavitvah zaslona, vrsti brskalnika, uporabi Jave ali Flasha ter ali ima naprava spletno kamero ali ne.

13. Obvestilo o zaupnosti

Kot udeleženec anket (prek spleta ali telefona) vas bomo morda vprašali po vašem mnenju o novih konceptih, izdelkih in pakiranjih, ki so v fazi razvijanja in potemtakem niso znani javnosti. Lahko pridete v stik z nekaterimi javnosti nepoznanimi, zaupnimi, lastniškimi ali poslovnimi tajnimi informacijami ali gradivom, ki je edinstvena in ekskluzivna last naročnika, vključno z neomejenimi zaupnimi informacijami v zvezi z izdelki naročnika. Informacij ne smete kopirati, snemati, tiskati, shranjevati, posredovati ali komerkoli razkriti na kakršenkoli način, prav tako jih ne smete uporabljati na kakršenkoli drug način.

14. Intelektualna lastnina

Ipsos ima v lasti in hrambi svoje blagovne znamke, logotipe, avtorske pravice in kakršnekoli vsebine iz spletne strani ter tudi druge pravice iz naslova intelektualne lastnine. Ne smete uporabljati ali deliti kateregakoli Ipsosovega IP-ja brez predhodnega Ipsosovega soglasja. V Pogojih in določilih se vam ne podeljuje kakršnakoli licenca, pravica, naslov ali delež v katerikoli Ipsosovi intelektualni lastnini ali intelektualni lastnini Ipsosovih naročnikov ali patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic, strokovnem znanju ali pri čem podobnem, kar ima Ipsos trenutno v lasti ali pod nadzorom naročnikov ali bo jih imel v prihodnosti.

15. Odškodnina in omejitev odgovornosti

Strinjate se, da boste Ipsos ali kateregakoli od njegovih zaposlenih, partnerjev, naročnikov, menedžerjev, zastopnikov, odvetnikov, naslednikov ali pooblaščencev branili pred kakršnimikoli obveznostmi, zahtevki, tožbami, postopki, sodbami, globami, odškodninami, stroški ali kakršnimkoli izgubi ali izdatki (vključno s preudarnimi stroški in/ali stroški poravnav), ki izhajajo ali so povezani z (i) vašim članstvom v panelu, (ii) vašim sodelovanjem znotraj raziskav, ki jih izvaja Ipsos, (iii) morebitnih pritožb tretjih oseb, ali (iv) kakršnikoli kršitev teh Pogojev in določil.

Kakršnokoli nezakonito ali slabšalno dejanje, ki ga povzročite tekom članstva v panelu ali vašim sodelovanjem v anketah, ki jih izvaja Ipsos, se lahko obravnavajo kot kršitve kazenskega in /ali civilnega prava ter Ipsosu podeljuje pravico, da posega po vseh možnih pravnih sredstvih, ki jih v celoti dovoljujejo zakonski okviri. Ipsos zavrača kakršnakoli jamstva, direktna ali implicitna, povezana z vašim članstvom v panelu in vašim sodelovanjem v anketah, ki jih izvaja Ipsos. Ipsos ne prevzema nobene odgovornosti, vključno z odgovornostjo za posredno, kaznovalno, naključno ali posledično škodo, za vaše članstvo v panelu in sodelovanje v anketah, ki jih izvaja Ipsos.

Spletna stran panela lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani ali spletnih virov. Glede na to, da Ipsos nima nadzora nad tovrstnimi spletnimi mesti in viri, ne moremo za tovrstna spletna mesta ali vire prevzeti nobene odgovornosti. Ne moremo zagotavljati dostopnosti takšnih zunanjih spletnih strani ali virov, niti ne moremo podpirati kakršnekoli vsebine, oglaševanja, izdelkov, piškotkov, kod spletnih strani ali drugega gradiva, ki je dostopno na tovrstnih spletnih straneh in virih. Potrjujete in se strinjate, da Ipsos ni neposredno ali posredno odgovoren za nastalo škodo ali izgubo, ki je povzročena z uporabo ali v povezavi z uporabo ali opiranjem na kakršnokoli tovrstno vsebino, dobrine ali storitve, ki so na voljo na takšni spletni strani ali viru ali preko katerega je ta dostop omogočen.

Ipsosa boste razbremenili vseh terjatev, tožb, zahtevkov, izgub, obveznosti, sodb, odškodnin, stroškov in katerihkoli vrst izdatkov (vključno z odvetniškimi honorarji) ("t. i. izgube"), ki neposredno ali posredno izhajajo iz kakršnihkoli poškodb, smrti, materialne škode ali drugih vrst škode, ki ste jo utrpeli in je posledica distribucije, prodaje, porabe, uporabe ali stika z izdelkom v povezavi s testiranjem in ocenjevanjem izdelka. To ne velja zgolj za Ipsos, temveč tudi za Ipsosove naročnike, za vsako od povezanih Ipsosovih družb in njihovih zaposlenih, direktorjev, delničarjev in zastopnikov. Slednje ne velja za izgube, ki bi bile posledica malomarnosti Ipsosovega naročnika ali kakršnekoli odgovornosti glede na veljavne zakonodajne okvire o izdelkih in varstvu potrošnikov.

16. Pogoji za sodelovanje

Ipsos si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni dotične Pogoje in določila. Obvestili vas bomo o spremembah preko razdelka o vprašanjih na spletni strani panela ali preko pošte. Občasno bomo morda z vami stopili v stik preko elektronske pošte ali navadne pošte v administrativne namene vašega računa v panelu, kot tudi preko obvestil po elektronski pošti ali posebnih obvestil, ki vsebujejo ključne informacije o aktivnosti članstva v panelu in ključne posodobitve panela.

Prav tako vam lahko pošljemo elektronsko pošto, SMS sporočilo ali navadno pošto o (i) nagradi, do katere ste upravičeni na podlagi vašega sodelovanja v naših anketah, (ii) nove kampanje v zvezi s panelom, ki jim imamo v zvezi z (novimi) panelnimi nagradami in /ali unovčevanjem nagrad. Prejemanje tovrstnih nadgradenj je neobvezno in se lahko od njih kadarkoli ločeno odjavite, in sicer tako, da to storite na ustrezne načine (npr. na spletnem mestu panela spremenite svoje nastavitve).

V nekaterih primerih lahko za posamezne ankete veljajo dodatni pogoji, o katerih boste obveščeni na začetku ankete. Ne boste dolžni sprejeti tovrstnih dodatnih pogojev, saj to ne bo vplivalo na vaše članstvo v panelu, ampak lahko pa vpliva na vašo upravičenost do sodelovanja v dotični anketi.

17. Prenehanje članstva

Kadarkoli lahko zahtevate, da vam članstvo v panelu preneha.

Če ste panelist, ki ste se registrirali preko spleta, boste za prenehanje članstva morali zaprositi preko poslane elektronske pošte na raziskaveSI@eu.ipsosknowledgepanel.com ali s klikom na ustrezno povezavo znotraj računa v panelu pri povabilih k anketi ali na spletni strani/aplikaciji panela.

Če ste panelist, ki ste se registrirali po telefonu, boste morda morali vašo odločitev sporočiti po navadni pošti.

Prosimo upoštevajte, da lahko traja do trideset (30) dni, da v celoti obdelamo vašo zahtevo in odstranimo vaše podatke iz vseh naših sistemov, zato boste morda v vmesnem obdobju še vedno prejemali občasna sporočila s strani Ipsosa. Če zahtevate, da vas odjavimo iz panela, morate pred odjavo predhodno unovčiti vse svoje bonus točke in jih zamenjati za bone, saj boste sicer izgubili preostale točke in vaše točke bodo samodejno izbrisane.

Članstvo lahko kadarkoli prekinemo znotraj deset (10) dnevnega odpovednega roka. Ipsos si pridružuje pravico, da prekine vaše članstvo v panelu, brez nadaljnjega obvestila, za kakršnokoli ravnanje preko naših zahtev o kakovosti ali poslovnih ciljev ali katerihkoli drugih kršitev ali ravnanj v nasprotju s temi pogoji in določili, pravilnikom o zasebnosti ali pravili ankete. V primeru tovrstne prekinitve članstva boste imeli na voljo deset (10) dni za unovčitev vseh nagradnih točk, ki so bile na pravilen način zbrane pred datumom prekinitve odpovedi.

Prekinitev vašega članstva s strani Ipsosa zaradi goljufive uporabe ali vedenja ali resne kršitve teh pogojev in določil, pravilnika o zasebnosti ali pravil posamezne ankete ima lahko za posledico takojšen odvzem vseh nagrad ali točk, ki so bile zbrane v zvezi s tovrstno uporabo, vedenjem ali kršitvijo (vključno s tistimi točkami ali drugimi nagradami, ki imajo podeljen status "V teku", ki je odvisno od primera do primera). Če oseba, ki uporabi račun panelista, ki sicer ni panelist, se lahko to dejanje obravnava kot nepooblaščeno uporabo in je lahko razlog za takojšnjo prekinitev in odvzem točk.

Ipsos si pridružuje pravico do izbrisa neaktivnih panelistov iz panela. To pomeni prekinitev članstva dotičnega panelista, če panelist sploh nima opravljene nobene aktivnosti ali se ne odzove na nobeno povabilo k anketi (s klikom na katerokoli povezavo ankete ali odklanjanjem telefonskih anket za obdobje, ki je daljše od šestih (6) mesecev. Ipsos vas bo obvestil o prekinitvi in boste imeli trideset (30) dni časa za unovčenje morebitnih preostalih točk ali da ponovno aktivirate svoj račun, sicer bo račun odvzet ali popolnoma izbrisan.

18. Pristojnost

Dotične Pogoje in določila urejajo zakonski okviri Republike Slovenije in ni izključljiva pristojnost sodišč Slovenije.

19. Kontaktirajte nas

Za več informacij o naših panelih, članstvu in informacijah v zvezi z vašim članstvom na enem izmed naših panelov, prosimo kontaktirajte našo podporno službo. Kontaktirate jih lahko na naslednje načine:

Poslana elektronska pošta na raziskaveSI@eu.ipsosknowledgepanel.com z zadevo “Ipsos KnowledgePanel” ali na telefonsko številko 080 34 01

Ali poslanim pismom na:
Za: Ipsos KnowledgePanel
Panel Support Team
Ipsos d.o.o.
Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana