Uvjeti

Sudjelovanja u Ipsosovom panelu KnoweldgePanel

Datum stupanja na snagu: 13/09/2022

1. Opseg primjene ovih Uvjeta

Ovi Uvjeti („Uvjeti“) primjenjuju se dodatno uz bilo koji sporazum s Ipsosom i Panelistom i bilo kojim konkretnim uvjetima koji se mogu primjenjivati za anketu ili druge aktivnosti Panela KnoweldgePanel.

Svrha ovih Uvjeta utvrditi je opće uvjete vašeg članstva u Panelu i vašeg sudjelovanja u Istraživanju koje predloži KnoweldgePanel.

Da biste postali član Ipsosovog KnoweldgePanel („Panel“), Ipsosovog svjetskog panela potrošača koji vodi Ipsos d.o.o. („Ipsos“ ili „mi“), morate imati boravište u Republici Hrvatskoj imati 16 ili više godina i prihvatiti ove Uvjete („Panelist“/„vi“). Svojim Panelistima nudimo priliku da se učlane u Panel i sudjeluju u istraživanju te da izraze svoje mišljenje o širokom rasponu pitanja. Vaš glas predstavlja glas tisuća ljudi!

Ipsos d.o.o. trgovačko je društvo osnovano i registrirano prema Zakonu o trgovačkim društvima pod brojem 060032433 sa sjedištem na adresi Šime Ljubića 37, 21000 Split, Hrvatska

2. Kako postati član Panela

Uz uvjet da ispunjavate ovdje navedene uvjete, možete se pridružiti Panelu i postati član samo na poziv Ipsosa. Ipsos poziva ograničeni broj nasumično odabranih kućanstava diljem zemlje. Ljudi koji ne žive u tim odabranim kućanstvima ne mogu se pridružiti. Svoju pozivnicu ne možete podijeliti s nijednom drugom osobom niti bilo tko drugi osim vas može ispunjavati ankete. Vaša pozivnica strogo je osobno vezana za vas. Sve članske informacije i pojedinosti o registraciji člana morate čuvati kao povjerljive te ste odgovorni za svaku upotrebu, bilo ovlaštenu ili neovlaštenu, svog računa/članstva u Panelu ako se dokaže da ste takvu člansku informaciju otkrili vi u svrhu koja nije vezana za ovaj Panel.

Pojedinac kojeg pozovemo da se pridruži Panelu može registrirati, upotrebljavati i imati samo jednu valjanu registraciju na Panelu / jedan valjani račun na Panelu neovisno o tome kako sudjeluje u našim anketama (putem interneta ili telefonski).

Potvrđujete i pristajete na to da ćete se u svakom trenutku pridržavati mjerodavnog prava kada sudjelujete u Istraživanju i da ćete uvijek davati odgovore u skladu sa svojim mišljenjem.

Pridržavamo pravo otkazati vaše članstvo u slučaju da prekršite bilo koji od ovih Uvjeta. Također, pridržavamo isključivo pravo uskratiti članstvo, bez ikakve obveze da opravdamo takvo uskraćivanje.

Učlaniti se ne mogu zaposlenici poslovnih subjekata iz Ipsosove grupe ni članovi njihovih obitelji.

3. Upotreba vaših osobnih informacija

S informacijama koje prikupimo o vama ili koje nam vi date postupat će se kao najstrože povjerljivima i u skladu sa svim primjenjivim zakonima, propisima i pravilima, uključujući one koji se odnose na privatnosti i osobne podatke, kao i u skladu s našom politikom zaštite privatnosti i politikom kolačića. Te ćete politike naći ovdje i ovdje .

Kao dio te obveze, obvezujemo se na sljedeće:

 • Osim u vezi s ovim Panelom, nećemo vam ništa pokušati prodati niti proslijediti vaše osobne informacije trećim stranama u marketinške ili prodajne svrhe.
 • Sudjelovanje u anketama potpuno je dobrovoljno i ne morate sudjelovati ni u jednoj pojedinačnoj anketi ako to ne želite. Međutim, da biste ostali član Panela KnoweldgePanel, možda ćete morati ispuniti minimalni broj anketa mjesečno.
 • Vaši pojedinačni odgovori na pitanja iz anketa bit će povjerljivi i upotrebljavat će se samo zajedno s drugim povjerljivim odgovorima, osim ako izričito ne pristanete na drugačiji način.
 • Ako odbijete odgovoriti na određeno pitanje u Istraživanju u koje ste pozvani, to neće imati nikakvih posljedica na vaše članstvo.
 • U svakom trenutku možete zatražiti uklanjanje iz Panela i prekid svog članstva koristeći se za to relevantnim načinima (npr. funkcionalnošću našeg mrežnog mjesta ili mobilne aplikacije ili potvrda prekida putem redovne pošte).
 • U svakom trenutku imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka i informacija koje ste dali o svom kućanstvu.
 • U svakom trenutku imate pravo zatražiti kopiju svih osobnih podataka koje imamo o vama.

4. Politika e-pošte i drugih načina komunikacije u Panelu

Budući da ste pozvani u Panel, dobrovoljno ste se pridružili Panelu i potvrdili svoju adresu e-pošte, broj telefona i/ili mobitela i poštansku adresu prilikom registracije, za što pristajete da Ipsos upotrebljava u vezi s ovom Panelom, ne biste e-poštu i drugu komunikaciju primljenu od nas trebali označiti ili smatrati neželjenom poštom ili neželjenom komunikacijom te biste mogli biti odgovorni za bilo kakvu posljedičnu štetu po Ipsos.

Ovisno o sigurnosnim postavkama vašeg poštanskog sandučića, pozivnice za ankete koje primite od nas mogu biti usmjerene u vašu masovnu/bezvrijednu poštu ili sličnu mapu. Da biste to izbjegli, dodajte adresu istrazivanjaHR@eu.ipsosknowledgepanel.com u svoj adresar.

5. Registracija osnovnih informacija

Vezano za statističke analize koje Ipsos dostavlja svojim klijentima, Ipsos treba određene demografske i osobne informacije o vama, uključujući povjerljive informacije, na primjer, vaš dohodak.

Pružanje ovih osobnih podataka Ipsosu uvjet je za sudjelovanje u bilo kojoj anketi jer inače ne bismo mogli utvrditi ispunjava li vaše sudjelovanje u anketi kriterije te ankete. Također tražimo neke osnovne pojedinosti o vašem kućanstvu i djeci koju možda imate a čiji ste roditelj / zakonski skrbnik.

Tijekom postupka registracije i sudjelovanja u našim anketama suglasni ste s time da ćete dati samo istinite, točne i potpune informacije i da ćete ažurirati informacije vezane za račun na Panelu koje ste dostavili kako bi bile ažurne i točne.

6. Kako funkcionira Panel?

Ovaj Panel temelji se samo na pozivnici, a Ipsos može upotrebljavati različite načine za registraciju članova, putem interneta i/ili putem telefonskih razgovora.

Kako će vam biti dojavljene ankete ovisi o tome kako ste se registrirali na Panelu.

Sudjelovanje putem interneta - Panelisti koji sudjeluju putem internetskih anketa dovršili su postupak registracije putem interneta i upotrijebili valjanu adresu e-pošte te izradili korisnički račun s jedinstvenim podacima za prijavu (korisničko ime i lozinka). Ovi Panelisti dobit će od Ipsosa relevantne pozivnice za sudjelovanje u internetskim anketama putem e-pošte, SMS-a ili drugih načina elektroničke komunikacije.

Panelisti koji su se registrirali putem internetskog procesa mogu se prijaviti na mrežno mjesto i ažurirati svoje podatke, vidjeti dostupne ankete, provjeriti stanje svog računa za nagrade, zatražiti nagradu iskorištavanjem bodova i kontaktirati našu Službu za članove radi podrške ili odjave iz Panela.

Telefonsko sudjelovanje - Panelisti koji sudjeluju putem telefonskih anketa dovršili su postupak registracije putem telefonskog razgovora i upotrijebili važeći telefonski broj (fiksni ili mobilni) i važeću poštansku adresu (koju upotrebljavamo za obavijesti i dostavu nagrada). Za sudjelovanje u anketama ove Paneliste kontaktirat ćemo telefonski, SMS-om ili poštom.

Panelisti koji su se registrirali putem telefonskog procesa mogu nas kontaktirati putem pošte, na nekim tržištima telefonski i naravno putem našeg mrežnog mjesta ako žele. Panelisti mogu u bilo kojem trenutku promijeniti svoje podatke o članstvu upotrijebljene tijekom registracije (tj. promijeniti ime, poštansku adresu ili broj telefona/mobitela). Bodovi se zamjenjuju za nagrade tako da se odabere željena nagrada. Nagrade za članove obrađujemo jedanput mjesečno AKO imaju dovoljno bodova za tu nagradu, a ako ne, ponovno ćemo provjeriti sljedeći mjesec. Ovu željenu postavku možete promijeniti na kraju svakog telefonskog razgovora.

Ipsos je poduzeo visoke mjere za sigurnost podataka. Ipak, ako se u e-porukama koje su vam poslane ili na uređajima koje upotrebljavate (pametni telefoni, tableti itd.) pojave bilo kakvi virusi, Ipsos nije odgovoran za posljedice koje takvi slučajevi mogu izazvati i stoga se od Ipsosa ne može tražiti nikakva naknada za to.

U svakom Istraživanju treba sudjelovati samo jedanput. Ne označujte i ne smatrajte e-poruke ili drugu komunikaciju od Ipsosa neželjenom poštom ili neželjenom komunikacijom, kao što je objašnjeno u prethodnom odjeljku. Ipsos nije dužan slati ili kontaktirati sve Paneliste za svako novo istraživanje niti Ipsos može jamčiti minimalni ili maksimalni broj anketa godišnje.

Kada potreban broj Panelista ispuni anketu ili kada ne odgovarate profilu, Ipsos ili njegovi klijenti zadržavaju pravo završiti anketiranje u bilo kojoj fazi i ne prikupljati daljnje odgovore.

7. Upotreba Ipsosovih uređaja

Da biste sudjelovali u Istraživanju, Ipsos vam kao Panelistu može ponuditi da upotrebljavate Ipsosove uređaje („Uređaj/Uređaji“) (kao što su tableti). U tom slučaju obvezujete se da ćete se pridržavati sljedećih pravila, ali ne isključivo samo njih:

 • Ipsosovi uređaji i dalje ostaju vlasništvo Ipsosa, a vi nemate ni interes ni pravo na Ipsosove uređaje
 • Ako iz bilo kojeg razloga prekinete članstvo u Panelu, suglasni ste s time da ćete bez odgode predati Uređaje Ipsosu
 • Suglasni ste s time da nećete dopustiti drugim osobama (ni drugim članovima obitelji) da upotrebljavaju Uređaj budući da Uređaj sadrži Ipsosove povjerljive informacije
 • Ipsos će imati pravo pregledati Uređaj u bilo kojem trenutku
 • Budući da će na uređaju biti pohranjeni Ipsosovi povjerljivi podaci, u slučaju da se Uređaj u bilo kojem trenutku tijekom vašeg članstva ošteti, izgubi ili bude ukraden, suglasni ste s time da ćete tu štetu, gubitak ili krađu odmah prijaviti Ipsosu tako da Ipsos može poduzeti potrebne korake za popravak / otklanjanje pogrešaka ili daljinsko brisanje Uređaja
 • Uređaj koji je osigurao Ipsos bit će uređaj koji trebate upotrebljavati kao član Panela za sve aktivnosti.

Osim toga, potvrđujete i pristajete na to da će se Uređajem upravljati na temelju Ipsosove korporativne sigurnosne politike koja uključuje, ali nije ograničena na sljedeće zahtjeve:

 • Uređaj će biti zaštićen lozinkom minimalne duljine od 8 znakova koja će sadržavati velika slova te slovno-brojčane i posebne znakove, ali ne i imena ili datum rođenja, kao i druge dodatne zahtjeve u pogledu složenosti koje može odrediti Ipsos, a koji se ne mogu onemogućiti.
 • Maksimalni broj pokušaja unosa lozinke prije nego što je Uređaj izbrisan i onemogućen bit će 10.
 • Maksimalno vrijeme, u minutama, koje će proteći prije nego što se Uređaj zaključa i od korisnika zatraži sigurnosnu lozinku mora biti postavljeno na 15 minuta.
 • S Uređaja nije dopušten pristup Ipsosovom intranetu ili drugim internim mrežnim resursima.
 • Na Uređaj je strogo zabranjeno lokalno pohranjivati osobne podatke koje kontrolira Ipsos ili osobne podatke koje daje klijent.
 • Strogo je zabranjeno upotrebljavati Ipsosov uređaj za bilo koje druge osobne aktivnosti ili za pohranjivanje bilo kojih drugih informacija koje pripadaju vama, a nisu povezane s istraživačkim aktivnostima koje je zatražio Ipsos.

Pristajete na to da nećete pokušati zaobići ili onemogućiti nijedan element ove sigurnosne politike koji je ugrađen u Uređaj. Pri isporuci Uređaja mogu biti primjenjivi i priopćeni vam dodatni uvjeti.

Ipsos ne može biti odgovoran ni za kakav gubitak osobnih podataka na Uređaju koji proizlazi iz radnji koje ste poduzeli a koje krše gore navedena pravila.

8. Prihvatljiva upotreba i sudjelovanje

Kao Panelist koji se registrirao putem internetskog procesa, imat ćete pristup i zajednici članova i drugim značajkama društvene interakcije kada to bude dostupno. Razumijete da su sve poruke, mišljenja, informacije, slike i sav drugi materijali koji objavite vi ili drugi panelisti isključiva odgovornost osobe koja je objavila materijal. Suglasni ste s time da nećete objavljivati ili učitavati nijedan materijal:

 • koji je nezakonit. To uključuje sadržaj i poruke koje promiču ili govore o nezakonitim radnjama ili potiču druge na počinjenje takvih radnji.
 • koji je uvredljiv, nepristojan ili pun mržnje. To uključuje jezik, informacije i slike. Prikriveno psovanje (npr. „odj_bi“) smatra se istovjetnim punoj psovci.
 • koji je prijeteći, uznemirujući, pogrdan ili klevetnički, bilo između Panelista ili usmjeren prema Ipsosovom moderatoru ili drugim Ipsosovim zaposlenicima.
 • koji potiče na mržnju ili nasilje.
 • koji je netrpeljiv, rasno, etnički, spolno ili na drugi način uvredljiv
 • koji sadrži neprikladnu političku ili vjersku poruku
 • čiji je cilj oglašavanje ili prodaja bilo kojih roba ili usluga
 • koji sadrži viruse, oštećene datoteke, „trojanske konje“ ili bilo koji drugi zlonamjerni program
 • koji sadrži vaše osobne podatke ili osobne podatke drugih osoba
 • koji je vlasništvo nekog drugog ili netko drugi ima autorska prava za njega.

Naglašavamo da Ipsos ne provjerava unaprijed nijednu informaciju koju objavljuju Panelisti.

Međutim, Ipsos zadržava pravo u svakom trenutku ukloniti bilo koji objavljeni sadržaj, bilo putem alata za ankete ili drugih interaktivnih značajki koje su dostupne Panelistima.

9. Privatnost djece

Ako ste dali podatke koji se odnose na djecu u vašem kućanstvu i potvrdili da ste roditelj ili zakonski skrbnik, mogli bismo vas kontaktirati u vezi s anketama koje bismo željeli da ispune djeca. Uvijek ćemo za to trebati vašu prethodnu privolu i nećemo izravno kontaktirati takvo dijete, osim ako je dijete samostalan član Panela.

10. Nagrađivanje za ispunjavanje anketa

Svaki put kada ispunite anketu prije roka, dobit ćete nagradne bodove („Bodovi“) kako slijedi:

 • Bodove za ispunjavanje anketa za odabir ispitanika i izradu profila te
 • Bodove za svaku anketu koja se ispuni nakon registracije.

Broj Bodova može se razlikovati od ankete do ankete na temelju različitih kriterija kao što su: težina ankete, duljina, način ispunjavanja (putem interneta ili telefonskog anketiranja) i drugi slični kriteriji. Za internetske ankete broj Bodova za ispunjavanje određene ankete bit će priopćen putem internetske pozivnice za anketu ili u sklopu ili na kraju upitnika za internetske anketu. Za telefonske ankete broj Bodova za ispunjavanje određene ankete bit će priopćen uz svaku anketu i putem pošte na kvartalnoj osnovi.

Vaše sudjelovanje u anketama Panela („Istraživanje“) temelji se na vašoj želji da podijelite mišljenja i date povratne informacije. Naknada koja vam se isplaćuje za sudjelovanje u Istraživanju ne obračunava se na temelju vremena koje ste utrošili. Isto tako, naknada koja vam se plaća za sudjelovanje nije proporcionalna na bazi sata ili na neki drugi način. Potvrđujete i suglasni ste s time da dobrovoljno sudjelujete u Istraživanju, bez kontrole ili smjernica od Ipsosa i da imate pravo na neovisnu prosudbu i diskreciju.

Mogu se dogoditi slučajevi da se Bodovi za nedavno ispunjene ankete ne pojave odmah na vašem računu putem mrežnog pristupa (na primjer, zbog tehničkih problema na određenim projektima). U takvim slučajevima Bodovi će kasnije biti dodani na vaš račun.

Ipsos zadržava pravo da u bilo kojem trenutku primijeni razdoblje provjere (najviše 96 sati), tijekom kojeg će vaša nagrada biti zadržana u statusu „Na čekanju“. Tijekom tog razdoblja provest ćemo provjere kvalitete i sprječavanja prijevara. Obavijestit ćemo vas o svakom takvom razdoblju čekanja koje se odnosi na vas, putem odjeljka Česta pitanja na mrežnom mjestu za članove Panela ili drugih sredstava komunikacije.

11. Upotreba vaših podataka

Podrobno smo objasnili kako ćemo upotrebljavati vaše podatke u našoj Politici zaštite privatnosti, posebno u 3. odjeljku „Kako ćemo upotrebljavati informacije o vama?“

12. Kolačići, digitalni otisci prstiju, podatci o uređaju i druge informacije s vašeg uređaja za ispunjavanje internetskih anketa

Cilj nam je:

 • Osigurati da se Istraživanje dostavi u obliku prikladnom za vaš uređaj.
 • Pomoći u pružanju podrške ako imate poteškoća s pristupom ili ispunjavanjem ankete.
 • Upotrebljavati anonimizirane podatke kad god je to moguće u istraživačke svrhe. Na primjer, za određivanje postotka Panelista koji pristupaju anketama putem interneta i upotrebljavaju određenu vrstu preglednika u određenoj zemlji.

Razlozi zbog kojih upotrebljavamo mjere navedene u nastavku podrobnije su opisani u našoj Politici zaštite privatnosti.

Kolačići

Kao što je detaljnije navedeno u našoj politici o kolačićima, upotrebljavamo različite vrste kolačića, a možemo također čitati i kolačiće koje upotrebljavaju treće strane. Osim uz vašu prethodnu privolu, kolačići se upotrebljavaju u statističke svrhe, za kontrolu kvalitete, potvrđivanje, sprječavanje prijevara i kontrolu prijevara.

Digitalni otisci prstiju

Možemo upotrebljavati i tehnologiju digitalnog otiska prsta, poznatu još i kao „identifikacija stroja“, za prikupljanje određenih informacija o hardveru i softveru vašeg uređaja.

Podatci o uređaju i druge informacije s vašeg uređaja

Također možemo upotrebljavati određene informacije o hardveru i softveru koji se nalaze na vašem uređaju za kontrolu kvalitete i sprječavanje prijevara.

Automatski bilježimo i informacije o vašoj IP adresi, podatke o lokaciji, operativnom sustavu, postavkama prikaza na zaslonu, vrsti preglednika, upotrebi Jave ili Flasha te ima li vaš uređaj internetsku kameru ili ne.

13. Obavijest o povjerljivosti

Kao sudionik istraživanja (putem internetskih anketa ili telefonskog anketiranja), od vas se može tražiti da ocijenite nove koncepte, proizvode i pakiranja koji su još u fazi razvoja i kao takvi nisu poznati javnosti. Možete doći u dodir ili vam može biti dopušteno da vidite, upotrijebite ili na drugi način ostvarite pristup određenim nejavnim, povjerljivim ili vlasničkim informacijama ili materijalima ili informacijama ili materijalima koji su poslovna tajna i koji su jedino i isključivo vlasništvo našeg relevantnog klijenta, uključujući, bez ograničenja, informacije koje se odnose na proizvode klijenta (zajedničkim nazivom „Povjerljive informacije“). Ne smijete kopirati, snimati, ispisivati, pohranjivati, prosljeđivati ili otkrivati nikome ni na koji način Povjerljive informacije kojima ćete imati pristup i ne smijete upotrebljavati Povjerljive informacije u druge svrhe osim svrhe za koju su vam otkrivene.

14. Intelektualno vlasništvo

Ipsos će posjedovati i zadržati isključivo vlasništvo nad svojim žigovima, logotipima, autorskim pravima, svim sadržajem na svom mrežnom mjestu i drugim pravima intelektualnog vlasništva („IV Ipsosa“). Ne smijete upotrebljavati ili reproducirati nijedan IV Ipsosa bez prethodnog pisanog pristanka Ipsosa. Ništa u ovim Uvjetima neće se tumačiti kao davanje bilo kakve licencije, prava, naslova ili udjela u bilo kojem IV-u Ipsosa ili IV-u Ipsosovih klijenata ili bilo kojem patentu, žigu, autorskom pravu, znanju i vještinama ili sličnom koje sada ili kasnije bude u vlasništvu ili pod kontrolom Ipsosa ili Ipsosovih klijenata.

15. Obeštećenje i ograničenje odgovornosti

Suglasni ste s time da ćete Ipsos i svakog od njegovih službenika, partnera, klijenata, rukovoditelja, zaposlenika, agenata, odvjetnika, nasljednika ili opunomoćenika obeštetiti i braniti te da ih nećete smatrati odgovornima ni za kakve i sve obveze, potraživanja, radnje, tužbe, postupke, presude, novčane kazne, štete, troškove, gubitke bilo koje vrste i izdatke (uključujući razumne pravne naknade, sudske troškove i/ili troškove nagodbe) koji proizlaze iz ili su povezani s: (i) vašim članstvom u Panelu, (ii) vašim sudjelovanjem u istraživanjima koja provodi Ipsos, (iii) potraživanjima bilo koje treće strane ili (iv) bilo kakvom kršenju ovih Uvjeta s vaše strane.

Svaka nezakonita ili omalovažavajuća radnja koju uzrokujete tijekom članstva u Panelu ili sudjelovanja u anketama koje provodi Ipsos, a koja se može smatrati kršenjem kaznenog i/ili građanskog zakona daje Ipsosu pravo da traži sve pravne lijekove u tom pogledu u punoj mjeri dopuštenoj zakonom i u kapitalu. Ipsos se odriče bilo kakvih jamstava, izričitih i implicitnih, u vezi s vašim članstvom u Panelu i vašim sudjelovanjem u anketama koje provodi Ipsos i Ipsos neće snositi nikakvu odgovornost (uključujući, bez ograničenja, odgovornost za bilo kakvu neizravnu, kaznenu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu) prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za vaše članstvo u Panelu i vaše sudjelovanje u anketama koje provodi Ipsos.

Mrežno mjesto Panela može sadržavati poveznice na druga mrežna mjesta ili internetske resurse. Budući da Ipsos nema kontrolu nad takvim mrežnim mjestima i resursima, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za ta mrežna mjesta ili resurse. Ne možemo jamčiti dostupnost takvih vanjskih mrežnih mjesta ili resursa niti podupiremo bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode, kolačiće, oznake mrežnih mjesta ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni s takvih mrežnih mjesta ili resursa. Prihvaćate i suglasni ste s time da Ipsos neće biti nadležan ili odgovoran, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo kojeg takvo mjesta ili resurs.

Zauvijek ćete osloboditi Ipsos, Ipsosove klijente, svako od njihovih društava kćeri i svakog od njihovih službenika, direktora, dioničara, zaposlenika i agenata svih potraživanja, tužbi, uzroka tužbe, zahtjeva, gubitaka, obveza, presuda, šteta, troškova i izdataka bilo koje vrste (uključujući razumne odvjetničke naknade) („Gubici“) koji proizlaze izravno ili neizravno iz bilo koje ozljede, smrti, štete na imovini ili druge štete koju ste pretrpjeli ili navodno pretrpjeli, a koja proizlazi iz distribucije, prodaje, potrošnje ili upotrebe ili dodira s proizvodom povezanim s bilo kojim testiranjem proizvoda i istraživanjem radi ocjenjivanja. Ovo se ne odnosi ni na jedan Gubitak koji je možda uzrokovan krajnjom nepažnjom Ipsosovog klijenta ili Ipsosa ili na bilo koju njihovu odgovornost prema važećim zakonima o odgovornosti za proizvode ili zaštitu potrošača.

16. Uvjeti za sudjelovanje

Ipsos zadržava pravo promijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Obavijestit ćemo vas o svim ažuriranjima putem odjeljka Česta pitanja na mrežnom mjestu za članove Panela ili poštom. Povremeno vas možemo kontaktirati e-poštom ili običnom poštom u svrhu administracije računa, kao i putem e-biltena ili posebnih najava s ključnim informacijama vezanim za vaše aktivnosti kao člana Panela i ključnim novostima na Panelu („Novosti za članstvo").

Također vam možemo poslati e-poruku, SMS ili poštansku komunikaciju o (i) nagradama za koje biste se mogli kvalificirati sudjelovanjem u našim anketama i (ii) novim kampanjama za uključivanje Panela koje imamo u vezi s (novim) nagradama za Panel i/ili potraživanje nagrada (zajednički „Novosti o uključenosti"). Primanje bilo koje od ovih Novosti o uključenosti nije obavezno te možete zasebno isključiti primanje Novosti o uključenosti u bilo kojem trenutku koristeći se relevantnim načinima za to (npr. ažuriranjem svojih postavki na mrežnom mjestu za članove Panela).

U nekim slučajevima, pojedinačne ankete mogu podlijegati dodatnim uvjetima s kojima ćete biti upoznati na početku takve ankete. Nećete biti obavezni prihvatiti takve dodatne uvjete i to neće utjecati na vaše članstvo u Panelu; međutim, to može utjecati na vašu prikladnost za takvu anketu.

17. Otkaz/inaktivacija članstva

Otkaz članstva možete zatražiti u bilo kojem trenutku.

Ako ste Panelist koji se registrirao putem internetskog procesa, to možete učiniti slanjem e-poruke na istrazivanjaHR@eu.ipsosknowledgepanel.com ili klikom odgovarajuće poveznice unutar svog računa na Panelu u pozivnicama za ankete ili na mrežnom mjestu / aplikaciji Panela.

Ako ste Panelist koji se registrirao putem telefonskog procesa, to možete učiniti tako da nas pismeno obavijestite na našu poštansku adresu (Šime ljubića 37, 21000 Split, Hrvatska).

Napominjemo da može proći do trideset (30) dana da bi se vaš zahtjev u potpunosti obradio i vaši podaci uklonili iz svih naših sustava tako da ćete još uvijek možda primati povremene poruke od Ipsosa tijekom tog vremena. Zatražite li odjavu iz Panela, trebali biste iskoristiti sve svoje dodatne bodove i zamijeniti ih za bon prije nego što se odjavite ako vaši dodatni bodovi prelaze prag za iskorištavanje; u suprotnom ćete izgubiti preostale bodove, a vaš bodovni račun bit će automatski izbrisan.

Mi možemo otkazati članstvo u bilo kojem trenutku uz prethodnu obavijest deset (10) dana unaprijed. Ipsos također zadržava pravo otkazati vaše članstvo u Panelu bez daljnje obavijesti za bilo kakvo ponašanje izvan naših parametara kvalitete ili poslovnih ciljeva ili bilo koje druge povrede ili kršenje ovih Uvjeta, Politike zaštite privatnosti ili primjenjivih pravila ankete. U slučaju takvog otkaza dobit ćete deset (10) dana da iskoristite sve nagradne bodove koje ste prikupili prije datuma otkaza.

Kada Ipsos otkaže vaše članstvo u Panelu zbog prijevarne upotrebe ili ponašanja ili ozbiljnog kršenja ovih Uvjeta, Politike zaštite privatnosti ili pravila ankete, to može rezultirati trenutnim oduzimanjem svih nagrada ili bodova prikupljenih u vezi s takvom upotrebom, ponašanjem ili kršenjem (uključujući bodove ili druge nagrade koje se drže u statusu „Na čekanju“, ovisno o slučaju). Ako račun Panelista upotrebljava pojedinac koji nije Panelist , to se može smatrati neovlaštenom upotrebom i može biti osnova za trenutni otkaz i oduzimanje bodova.

Ipsos zadržava pravo brisanja neaktivnih Panelista iz Panela. To znači otkaz Panelistovog članstva ako Panelist nema nijednu aktivnost u Panelu ili ne prihvati nijedan poziv za anketu (klikom bilo koje poveznice za anketu ili odbijanjem telefonskih anketa) dulje od šest (6) mjeseci. Ipsos će vas o takvom otkazu obavijestiti i imat ćete trideset (30) dana da iskoristite sve preostale bodove ili ponovno aktivirate svoj račun; u suprotnom će vaš bodovni račun biti oduzet i potpuno izbrisan.

18. Sudska nadležnost

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

19. Kontaktirajte nas

Za više informacija o našim panelima, članstvu u Panelu ili informacije u vezi s vašim članstvom u jednom od naših panela obratite se našem Timu za podršku panelima. Možete ih kontaktirati:

Slanjem e-poruke na istrazivanjaHR@eu.ipsosknowledgepanel.com i navedite „Ipsosov KnoweldgePanel“ u predmetu poruke ili telefonom na 0800 20 00 55

Ili putem klasične pošte:
Ref. br.: Ipsosov KnoweldgePanel
Tim za podršku panelima
Ipsos d.o.o.
Adresa: Šime Ljubića 37; 21000 Split